Akcje promocyjne

Zwiększ zasięg i zaciekawienie produktem!

Sampling

EFEKTYWNE NARZĘDZIE POPRAWIAJACE WYNIKI SPRZEDAŻY

Buduje świadomość marki, promuje nowe produkty i markę wychodzącą na rynek

USTALAMY ETAPY PLANOWANIA

Określenie celu działania, wybór produktu, forma akcji, do kogo skierowana, sposób miary jej rezultatów

CEL

Zdobywanie zaufania i przełamywanie ewentualnego oporu przed zakupem produktu

KOMPLEKSOWO ZORGANIZUJEMY :

  • Promotorów
  • Szkolenie promotorów
  • Koordynacje promotorów
  • Raportowanie sprzedażowe
  • Obranie najskuteczniejszej strategii promocyjnej
  • Kreacja i produkcja materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym stadnów
  • Projektowanie, wizualizacja strojów dla promotorów
  • Dostarczenie próbek na miejsce promocji
  • Magazynowanie produktów promocyjnych

Wyślij nam wiadomość